Aktualności

Szanowni Państwo!

 Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji "Geotechnology and Energy AGH 2023", która odbędzie się
w dniach 24 - 26 maja 2023 roku w Zakopanem.

Międzynarodowa Konferencja "Geotechnology and Energy AGH 2023" jest kontynuacją Międzynarodowej Konferencji "Drilling-Oil-Gas AGH" organizowanej od ponad 30 lat przez Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Celem konferencji jest merytoryczna debata z udziałem naukowców, ekspertów, przedstawicieli administracji publicznej, spółek energetycznych, paliwowych, firm z sektora energii odnawialnych nad wybranymi aspektami bezpieczeństwa energetycznego, transformacji energetycznej oraz gospodarki niskoemisyjnej. 

Kluczowe obszary, które będą poruszone w trakcie obrad będą dotyczyły:

·         przyszłości energetycznej Polski i Europy a dostępności paliw i energii,

·         gospodarki zeroemisyjnej,

·         rozwoju energetyki odnawialnej w tym: morskiej energetyki wiatrowej, geotermii oraz energetyki słonecznej,

·         kierunków rozwoju gospodarki wodorowej,

·         magazynowania energii,

·         zmian w sektorze paliw i energii, w tym: roli gazu i węgla w miksie energetycznym oraz rynków paliw i energii wobec wyzwań klimatycznych,

·         wpływu transformacji energetycznej na gospodarkę i społeczeństwo,

·         gospodarki obiegu zamkniętego,

·         dużej i małej energetyki jądrowej,

·         perspektywicznych technologie energetyczne,

·         zagospodarowania odpadów energetycznych.

Konferencja "Geotechnology and Energy AGH 2023" skierowana jest do szerokiego grona odbiorców zawodowo związanych z szeroko rozumianym sektorem energetycznym, pracowników instytucji badawczych oraz uczelni, administracji rządowej i samorządowej oraz doktorantów i studentów.

W ramach Konferencji przewiduje się również organizację Forum polsko-ukraińskiego obejmującego:

1. Dyskusję nad bezpieczeństwem Energetycznym Ukrainy i Polski w dobie transformacji energetycznych

2. Platforma/panel umożliwiający przedstawienie firm polskich i ukraińskich

3. Powołanie (mam nadzieję, że podpisanie przez Rektorów) i inauguracja Karpackiego Centrum Badawczego, którego celem będzie:
ujednolicenie intelektualnego ludzkiego i infrastrukturalnego potencjału naukowego
i praktycznego uczelni oraz przemysłu w celu stworzenia hub'u (ośrodka) naukowego,
działalność którego będzie ukierunkowana na pozyskiwanie innowacyjnych produktów naukowych,
ich komercjalizację i wprowadzenie do przemysłu.Z wyrazami szacunku, 

prof. dr hab. inż. Barbara Uliasz-Misiak 

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego 

Konferencji "Geotechnology and Energy AGH 2023"


Jakie dane przetwarzamy i w jakim celu?


Klauzula informacyjna RODO