Home

 

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji "Geotechnology and Energy AGH 2022", która odbędzie się w dniach 19-21 października 2022 roku w Krakowie.

Międzynarodowa Konferencja "Geotechnology and Energy AGH 2022" jest kontynuacją Międzynarodowej Konferencji "Drilling-Oil-Gas AGH" organizowanej od ponad 30 lat przez Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Tegoroczne hasło przewodnie konferencji to "Digitalizacja i dekarbonizacja sektora paliwowo-energetycznego".


Celem konferencji jest merytoryczna debata z udziałem naukowców, ekspertów, przedstawicieli administracji publicznej, spółek energetycznych, paliwowych oraz sektora IT nad wybranymi aspektami transformacji energetycznej oraz popularyzacja wiedzy nt. najnowszych rozwiązań w zakresie digitalizacji i dekarbonizacji firm energetycznych oraz sektora paliwowego.

Kluczowe obszary, które będą poruszone w trakcie obrad to digitalizacja i dekarbonizacja firm energetycznych oraz sektora paliwowego, rozwój sektora energii odnawialnych i gospodarki wodorowej, magazynowanie i transport energii, a także wyzwania związane z geologicznym magazynowaniem CO2, czy też ochroną środowiska i zagospodarowaniem odpadów energetycznych.

Konferencja "Geotechnology and Energy AGH 2022" skierowana jest do szerokiego grona odbiorców zawodowo związanych z szeroko rozumianym sektorem energetycznym, pracowników instytucji badawczych oraz uczelni, administracji rządowej i samorządowej oraz doktorantów i studentów.
 

Z wyrazami szacunku,

prof. dr hab. inż. Barbara Uliasz-Misiak

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

Konferencji "Geotechnology and Energy AGH 2022"
                                                                 Śledź również nasz wydziałowy profil na  Aktualna ilość wyświetleń naszej strony to:
Darmowy licznik odwiedzin